KAMIEŃ SZTEKKERA OFICJALNIE ODSŁONIĘTY !!!

  • Sharebar

fot.Joanna Mróz

W prostych żołnierskich słowach:
14 maja oficjalnie odsłonięto Kamień Sztekkera w Chawłowie. Kamień ufundowało Stowarzyszenie Nasza Kuklówka.
 
 
Od lewej: Prezes PZZ Grzegorz Pieronkiewicz,wiceprezes PZZ Andrzej Wroński.
 

.  Od lewej: Pastor ewangelicki Anrzej Jabłoński i ks.Proboszcz Andrzej Sadowski
Oficjalnie:
Na uroczystość przybyli:  Burmistrz Grzegorz Benedykciński, przedstawiciele samorządu oraz instytucji kulturalnych i sportowych Grodziska Mazowieckiego, władze Polskiego Związku Zapaśniczego z Prezesem Grzegorzem Pieronkiewiczem i dwukrotnym mistrzem olimpijskim w zapasach Andrzejem Wrońskim, duchowni obrządków katolickiego i ewangelickiego, przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Chojnów, młodzi zapaśnicy z sekcji zapasów LKS Teresin, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Towarzystwa Cyklistów w Jaktorowie, Stowarzyszenia Otwarta Brama z Żabiej Woli, Stowarzyszenia  Nasza Kuklówka, Fundacji Lwowa i Kresów Wschodnich, przedstawiciele samorządu oraz instytucji kulturalnych i oświatowych gminy Radziejowice, mieszkańcy okolicznych wsi  z sołtysami Wężyka i Makówki.
Za wkład w przygotowanie i organizację projektu „Teodor Sztekker” podziękowanie od Polskiego Związku Zapaśniczego otrzymali: Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, prezes SNK Joanna Zawadzka-Mróz, wydawnictwo PRIMUM. Złote odznaki PZZ otrzymali: Tadeusz Murzyn, Jacenty Suzdorf, Aneta Caban. Specjalne wyróżniono Wiesława Zakrzewskiego, koordynatora całości projektu.
Wiązanki składa delegacja Grodziska Mazowieckiego i TCJ Jaktorów
 
Opisowo:
Był koniec 2013 roku. Ówczesna Rada Sołecka Kuklówki Zarzecznej postanowiła nadać nowym ulicom nazwy.  Na posiadzie (słowo wypożyczam z posiad w SP w Kuklówce ) do Pana Stanisława Austa, który zaproponował, by jedną z ulic nazwać imieniem Teodora Sztekkera. A my na to: kto to był Sztekker ???  Okazało się, że był on znajomym rodziców Pana Austa i często odwiedzał Kuklówkę. Zaczęliśmy drążyć temat i okazało się, że Sztekker , dwukrotny mistrz świata w zapasach, mistrz Polski, Niemiec, Węgier i Francji, wcale nie był postacią zapomnianą w okolicy. Trzeba było tę postać jedynie odkurzyć. Tak rozpoczął się projekt „Teodor Sztekker”.  
Po kolei :

- w styczniu 2014 r. Rada Gminy Radziejowice nadała  ulicy w Kuklówce  imię Teodora Sztekkera.  
- na naszym IV Rodzinnym Pikniku Rowerowym uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące mistrza;
- w międzyczasie zrodził się pomysł napisania książki. Autor, znany regionalista, Tadeusz Murzyn, zgłębiał dokumenty archiwalne, czytał gazety z okresu międzywojennego, kontaktował się z rodziną mistrza. Pomocni w tych działaniach byli Wiesław Zakrzewski i Jacenty Suzdorf;
- równolegle toczyła się sprawa świerków, które odkryliśmy w chawłowskim lesie. Świerki około 100 letnie, na wniosek Stowarzyszenia (uzyskanie opinii dendrologa, uzgodnienia z Nadleśnictwem Chojnów, porządkowanie terenu) Rada Miejska w Grodzisku uznała za pomnik przyrody;
- jednocześnie przygotowywaliśmy pamiątkowy kamień.
Gotowy kamień czekał na swój dzień na posesji  w Kuklówce.
W grudniu 2015r wydaliśmy książkę „Dwukrotny mistrz świata Teodor Sztekker włodarz Chawłowa”. Kilkaset egzemplarzy książki upamiętniającej mistrza nie jest przeznaczonych do sprzedaży. Każdy, kto ją otrzyma może poczuć się wyróżniony !

Odsłonięcie pamiątkowego Kamienia Sztekkera w należnej oprawie było możliwe dzięki współpracy z władzami Grodziska Mazowieckiego, którym serdecznie za to dziękujemy!

Kamień upamiętniający wielkiego zapaśnika Teodora Sztekkera w Chawłowie i kamień ufundowany w 100. rocznicę śmierci wybitnego malarza Józefa Chełmońskiego w Kuklówce, to dwie części tego samego głazu.

Cieszymy się, że udało nam się symbolicznie połączyć mistrza pędzla z mistrzem sportu.

 
Romantycznie:
fot. Joanna Mróz
W delikatnych kroplach deszczu Brama Sztekkera na tle lasu chawłowskiego jawiła się niczym wrota do zaczarowanej krainy zapaśniczej przeszłości…
 
Ciekawostki:

- Mistrz olimpijski Andrzej Wroński jest wysoki na 2m! Chętnie rozdaje autografy, pozwala się fotografować i nie odmawia wspólnych zdjęć!
- Tadeusz Murzyn, autor książki o Teodorze Sztekkerze, podpisał około 70 egzemplarzy książki! Jak sam twierdzi, dłużej trzymał w ręku długopis niż widelec !
- Młodzi zapaśnicy z Teresina wzięli się za bary z deszczem i dzielnie wytrwali ! Dobrze się zapowiada przyszłość polskich zapasów. Brawo !
- Panie w pantoflach na obcasach walczyły o utrzymanie równowagi na drobnym żwirku.
- Ulica Sztekkera ciągnie się w lesie przez dwie gminy  - radziejowicką i grodziską. W sumie ma około 1500 metrów.