Dawniej i dziś

  • Sharebar

Są jeszcze takie miejsca gdzie zachwycimy się zapachem lasu, nie przegapimy pór roku za oknem i uśmiechniemy się do sąsiada. Czasem warto znaleźć chwilę na rytm mniej spieszny, pejzaż bardziej intensywny i klimat optymistyczny.
Tak, tak  to właśnie tu……

  /Historia wsi Kuklówka sięga 1452 roku, kiedy to pojawiają się pierwsze informacje o Kuklówce (nazwa wzięła się prawdopodobnie od przezwiska Kukła, Kukla bądź od rodzaju ciasta Kukli). z dostępnych archiwów możemy dowiedzieć się, że była to wieś której mieszkańcy trudnili się gównie młynarstwem, rybołówstwem i rolnictwem.

Żurawie (1910), Józef Chełmoński, Muzeum Sztuki w Łodzi

Znaczącym rysem historycznym jest rok 1888, kiedy to Dobra Kuklówka zostały zakupione przez artystę malarza Józefa Chełmońskiego wraz z żoną. Na kilka lat przed śmiercią malarz swój majątek w Kuklówce zapisał trzem córkom: Jadwidze Chełmońskiej, Marii z Chełmońskich i Zofii Aust. W tamtym okresie w Kuklówce znajdowały się młyny, karczmy dworskie, wśród mieszkańców byli rzemieślnicy budowlani, stelmachowie i kołodzieje, wytwarzano trunki. Okres międzywojenny to rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej, pierwsza szkoła drewniana.

Powstańcy z Kuklówki i okolic

Podczas 2 wojny światowej  funkcjonowały w Kuklówce struktury Armii Krajowej, do której należało wielu  mieszkańców. Lata powojenne to rozwój Kółek Rolniczych, intensywna działalność  Koła Gospodyń Wiejskich i duże osiągnięcia w sporcie krzewionym przez ówczesną dyrektor szkoły podstawowej Zuzannę Suzdorf.

Przełomowym wydarzeniem dla Kuklówki była budowa kościoła oraz szkoły, elektryfikacja i podłączenie gazu zrealizowane i zainicjowane przez mieszkańców wsi.Współczesna Kuklówka to wieś urokliwa, z rdzennymi mieszkańcami od wieków tworzącymi jej klimat i wieloma mieszkańcami napływowymi, którzy dokonali wyboru osiedlenia się tutaj widząc mariaż spokojniejszego rytmu życia z bliskością większych aglomeracji. To także Kuklówka inicjatyw ludzi w niej mieszkających, wynikających z docenienia przez nich walorów tej wsi i wspólnej chęci pracy nad jej rozwojem.

Kuklówka Zarzecza sąsiaduje bezpośrednio z  Kuklówką Radziejowicką (z którą historycznie tworzyła jedną miejscowość do  lat 20 - tych 19 wieku) i Budami Józefowskimi.
Stanowimy rejon wart odkrycia, mamy potencjał pod ciekawe inwestycje i zaplecze do rozwoju turystyki.

Willa w ogrodzie (po 1888), Józef Chełmoński, Muzeum Narodowe w Warszawie autor reprodukcji Piotr Ligier

Podroż po Kuklówce i okolicach zaczynamy od dworku Józefa Chełmońskiego, w którym artysta mieszkał po powrocie z Paryża w latach 1889 -1914 i tutaj właśnie zainspirowane klimatem miejscowości powstały między innymi takie obrazy jak: Odlot ptactwa, Kaczeńce, Bociany, Czajki, Obłoki, Pejzaż z wodą i krzewami i wiele innych, do których pozowali przodkowie do dziś mieszkającej w Kuklówce rodziny Zduńczyków. Historycy sztuki twierdzą, iż okres tworzenia w Kuklówce był  niezwykle rozwojowy, że to właśnie tu Chełmoński odnalazł spokój niezbędny wenie twórczej i zakochał się w pejzażach tej miejscowości. Obecnym właścicielem dworku oraz gospodarstwa rolnego jest Stanisław  Aust, prawnuk malarza.

W 1969 mieszkańcy Kuklówki chcąc upamiętnić dorobek malarza roku zbudowali Skwerek Chełmońskiego z pamiątkową tablicą - głazem znajdujący się tuż przy kościele i głównym skrzyżowaniu wsi.

Członkowie Sowarzyszenia Nasza Kuklówka uczcili 100. rocznicę śmierci Józefa Chełmońskiego (2014r) i ufundowali Kamień - Wspomnienie, który jest usytuowany na terenie dawnej posiadłości malarza, tuż przy wjeździe do Dworku Chełmońskiego.

Pomiędzy skwerkiem a dworkiem znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.  W roku 1984 i 2002 parafię  poświęcił kardynał  Józef Glemp. Na terenie kościoła znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca twórczość Józefa Chełmońskiego.

Także kolejny obiekt w Kuklówce nieodłącznie związany jest z Józefem Chełmońskim. Jego imię nosi szkoła podstawowa w Kuklówce Radziejowickiej, do której uczęszcza  prawie 100 dzieci. Historia szkoły sięga 1945 lecz oddanie budynku, który służy dzieciom do dziś nastąpiło w 1956r,  
a imię artysty malarza Józefa Chełmońskiego nadano szkole 28 września 1968 roku. Na uwagę zasługuje stworzona przez wieloletnią dyrektor szkoły Zuzannę Suzdorf  .

Dziś szkoła może pochwalić się licznymi programami edukacyjnymi, szeroko pojętym krzewieniem wartości kulturowych. Stworzono autorskie programy takie jak Biennale sztuki im. Chełmońskiego, program o nazwie Unia Petrykowska, nad którym patronat objął prof. Wojciech Siemion, DSM czyli dialog starszych z młodszymi ,dzień Europy. Patronem zajęć  teatralnych jest Teatr Adekwatny, odbywają się liczne wykłady profesorów , a szkołę odwiedza wielu artystów, aktorów, ludzi telewizji. Tak holistyczne podejście do kwestii budowania w uczniach świadomości kultury, rozwoju humanistycznego szkoła zawdzięcza Pani dyrektor Irenie Skowrońskiej, która wbrew stereotypom wiejskiej szkoły otwiera przed dziećmi wielki, ciekawy świat.

Lekcja języka migowego

W centralnej części  Kuklówki skupionej przy trasie  wojewódzkiej  znajduje się obiekt religijny, murowana kapliczka z 1874 roku ufundowana i zbudowana przez rodzinę Suzdorfów.

Kontynuując tradycje społecznikowskie swojej rodziny Pan  Jacenty Suzdorf stworzył w Kuklówce wystawę sprzętu rolniczego. Na  wystawie obejrzeć możemy między innymi stare łyżwy, syfony, wagi, pługi, brony, dołowniki, młockarnie, sieczkarnie, kieraty czy magle. Wystawa pięknie komponuje się z  elementami małej architektury ogrodowej.

Oprowadzając po Kuklówce należy wspomnieć o historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce, założonej przez społeczników w 1929 roku. W roku 1939 zbudowano pierwszą murowaną remizę.

Pisząc o tradycji ,klimacie i zagubionych wśród pól świątkach nie zapominajmy, że Kuklówka to także dynamiczny rozwój. Mamy 2 sklepy ogólno-przemysłowe, duży skład materiałów budowlanych, stację paliw oraz bazę hotelową w postaci Gościńca Kuklówka. Gościniec powstał w miejscu, gdzie 150 lat temu stała karczma pradziadków obecnych właścicieli. Rodzinna atmosfera, wysoka jakość obsługi  oraz profesjonalne zaplecze to niewątpliwe atuty Gościńca, w którym oprócz szkoleń i konferencji odbywają się przyjęcia ślubne, komunijne, imieninowe. Goście korzystają z basenu, bilardu  i bezprzewodowego Internetu.

Gościniec Kuklówka

Istotną rolę w życiu Kuklówki odgrywają inicjatywy społeczne lokalnych mieszkańców, do których możemy zaliczyć powstałe w sierpniu 2011 roku stowarzyszenie Nasza Kuklówka. Stowarzyszenie może pochwalić się wieloma inicjatywami, wśród których warto wspomnieć o Opłatku  Seniora czy Dniu Kobiet organizowanych w Gościńcu Kuklówka, Pikniku Bliżej Sąsiada czy naukowych Mikołajkach dla dzieci.

Festiwal Młodych

Nasi najbliżsi sąsiedzi w Kuklówce Radziejowickiej mogą poszczycić się powstałym w 2007 roku Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, którego założycielką jest pani Aleksandra Biniszewska, znawczyni kultury kresów wschodnich. Zarówno wnętrza jak i otoczenie są odtworzonym zaściankiem kresowym, w którego skład wchodzi dwór klasycystyczny, budynki gospodarcze i ogród.  Muzeum organizuje liczne koncerty i wystawy.

Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Podsumowując motywem przewodnim w myśleniu o Kuklówce mogłoby być słowo inspiracja…. Bowiem zainspirować się tutaj można do kosztowania historii, delektowania dorobkiem malarstwa polskiego, a także odnaleźć w sobie chęć do spędzania razem, rodzinnie czasu