Ćwiczenia 5 i 6

  • Sharebar

5. Ćwiczenia brzucha składają się z dwóch części.

a) Położyć się na dywanie na wznak i podnieść jednocześnie ręce i nogi w ten sposób, żeby palce rąk i nóg się zetknęły, poczem wrócić do pierwotnej pozycji. Należy przytem uważać, żeby ręce i nogi równocześnie się podnosiły, a nogi nie były zgięte w kolanach. 30 ruchów wystarczy.

b) Ta część ćwiczenia służy do wyrobienia tak zwanego „stalowego gorsetu mięśni”,
i powinna nastąpić zaraz po pierwszej. Należy stanąć prosto, rozstawiając nogi na szerokość ramion. Prawą rękę wyciągnąć za siebie tak, by dotknąć nią lewego w dolnej jego części. Z tej pozycji wyrzucić rękę naprzód obracając całym tułowiem, dotykając prawego uda lewą ręką. Następnie to samo drugą ręką, obracając w drugą stronę tułowiem, poczem nogi winny pozostać najzupełniej nieruchome. Po 100 ruchów dla każdej ręki.

6. Doskonałem ćwiczeniem dla całego ciała będzie odpychanie się od ściany, czy innego jakiegoś stałego przedmiotu. W tym celu należy stanąć o 1 do 2 kroków od ściany i, ciągle stojąc prosto i w niezmienionej pozycji, opuszczając się cała siłą na ścianę, zginając rękę, odpychać się od niej to jedną, to drugą wyciągniętą sztywno ręką. Liczbę odepchnięć doprowadzić do 200 dla każdej ręki.