• Sharebar

KAMIEŃ SZTEKKERA OFICJALNIE ODSŁONIĘTY !!!

fot.Joanna Mróz

W prostych żołnierskich słowach:
14 maja oficjalnie odsłonięto Kamień Sztekkera w Chawłowie. Kamień ufundowało Stowarzyszenie Nasza Kuklówka.
 
 
Od lewej: Prezes PZZ Grzegorz Pieronkiewicz,wiceprezes PZZ Andrzej Wroński.
 

.  Od lewej: Pastor ewangelicki Anrzej Jabłoński i ks.Proboszcz Andrzej Sadowski
Oficjalnie:
Na uroczystość przybyli:  Burmistrz Grzegorz Benedykciński, przedstawiciele samorządu oraz instytucji kulturalnych i sportowych Grodziska Mazowieckiego, władze Polskiego Związku Zapaśniczego z Prezesem Grzegorzem Pieronkiewiczem i dwukrotnym mistrzem olimpijskim w zapasach Andrzejem Wrońskim, duchowni obrządków katolickiego i ewangelickiego, przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Chojnów, młodzi zapaśnicy z sekcji zapasów LKS Teresin, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Towarzystwa Cyklistów w Jaktorowie, Stowarzyszenia Otwarta Brama z Żabiej Woli, Stowarzyszenia  Nasza Kuklówka, Fundacji Lwowa i Kresów Wschodnich, przedstawiciele samorządu oraz instytucji kulturalnych i oświatowych gminy Radziejowice, mieszkańcy okolicznych wsi  z sołtysami Wężyka i Makówki.
Za wkład w przygotowanie i organizację projektu „Teodor Sztekker” podziękowanie od Polskiego Związku Zapaśniczego otrzymali: Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, prezes SNK Joanna Zawadzka-Mróz, wydawnictwo PRIMUM. Złote odznaki PZZ otrzymali: Tadeusz Murzyn, Jacenty Suzdorf, Aneta Caban. Specjalne wyróżniono Wiesława Zakrzewskiego, koordynatora całości projektu.
Wiązanki składa delegacja Grodziska Mazowieckiego i TCJ Jaktorów
 
Opisowo:
Był koniec 2013 roku. Ówczesna Rada Sołecka Kuklówki Zarzecznej postanowiła nadać nowym ulicom nazwy.  Na posiadzie (słowo wypożyczam z posiad w SP w Kuklówce ) do Pana Stanisława Austa, który zaproponował, by jedną z ulic nazwać imieniem Teodora Sztekkera. A my na to: kto to był Sztekker ???  Okazało się, że był on znajomym rodziców Pana Austa i często odwiedzał Kuklówkę. Zaczęliśmy drążyć temat i okazało się, że Sztekker , dwukrotny mistrz świata w zapasach, mistrz Polski, Niemiec, Węgier i Francji, wcale nie był postacią zapomnianą w okolicy. Trzeba było tę postać jedynie odkurzyć. Tak rozpoczął się projekt „Teodor Sztekker”.  
Po kolei :

- w styczniu 2014 r. Rada Gminy Radziejowice nadała  ulicy w Kuklówce  imię Teodora Sztekkera.  
- na naszym IV Rodzinnym Pikniku Rowerowym uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące mistrza;
- w międzyczasie zrodził się pomysł napisania książki. Autor, znany regionalista, Tadeusz Murzyn, zgłębiał dokumenty archiwalne, czytał gazety z okresu międzywojennego, kontaktował się z rodziną mistrza. Pomocni w tych działaniach byli Wiesław Zakrzewski i Jacenty Suzdorf;
- równolegle toczyła się sprawa świerków, które odkryliśmy w chawłowskim lesie. Świerki około 100 letnie, na wniosek Stowarzyszenia (uzyskanie opinii dendrologa, uzgodnienia z Nadleśnictwem Chojnów, porządkowanie terenu) Rada Miejska w Grodzisku uznała za pomnik przyrody;
- jednocześnie przygotowywaliśmy pamiątkowy kamień.
Gotowy kamień czekał na swój dzień na posesji  w Kuklówce.
W grudniu 2015r wydaliśmy książkę „Dwukrotny mistrz świata Teodor Sztekker włodarz Chawłowa”. Kilkaset egzemplarzy książki upamiętniającej mistrza nie jest przeznaczonych do sprzedaży. Każdy, kto ją otrzyma może poczuć się wyróżniony !

Odsłonięcie pamiątkowego Kamienia Sztekkera w należnej oprawie było możliwe dzięki współpracy z władzami Grodziska Mazowieckiego, którym serdecznie za to dziękujemy!

Kamień upamiętniający wielkiego zapaśnika Teodora Sztekkera w Chawłowie i kamień ufundowany w 100. rocznicę śmierci wybitnego malarza Józefa Chełmońskiego w Kuklówce, to dwie części tego samego głazu.

Cieszymy się, że udało nam się symbolicznie połączyć mistrza pędzla z mistrzem sportu.

 

FINAŁ - Ćwiczenie 7

7. Chodzenie na czworakach – ćwiczenie mające ogromne znaczenie dla ludzi otyłych, gdyż w krótkim stosunkowo czasu pozbawia ich brzucha. Niemniej przyda się ono i szczuplejszym, wyrabiając sprężystość, siłę i wytrzymałość całego ciała. Działa również doskonale na funkcje wewnętrznych organów, jak płuc, żołądka i serca.
W tym celu należy się opuścić na ręce i zrobić parę kroków na rękach i nogach jednocześnie. W ciasnym pokoju można się przy tem posuwać naprzód i w tył. Liczba kroków powinna dojść z czasem do 300.

Ćwiczenia 5 i 6

5. Ćwiczenia brzucha składają się z dwóch części.

a) Położyć się na dywanie na wznak i podnieść jednocześnie ręce i nogi w ten sposób, żeby palce rąk i nóg się zetknęły, poczem wrócić do pierwotnej pozycji. Należy przytem uważać, żeby ręce i nogi równocześnie się podnosiły, a nogi nie były zgięte w kolanach. 30 ruchów wystarczy.

Ćwiczenie 4

4) Ćwiczenia nóg dzielą się na trzy części, następujące szybko po sobie.

a) Każdemu znane przysiady, które powinno się robić jeden na całej stopie, a jeden na palcach. 50 w zupełności wystarczy.

b) wypady, które się powinno robić na każdą nogę po kolei, W tym celu należy stanąć tak, żeby pięta jednej nogi dotykała środkowej wewnętrznej części stopy drugiej nogi. Z tej pozycji zrobić jak największy krok w prawo lub lewo, opadając całym ciężarem na nogę, robiącą wypad, która będzie zgięta, podczas gdy druga powinna być zupełnie sztywna i wyprostowana w kolanie.

Strony